תביעות סיעוד

מצב סיעודי אינו נחלתם של קשישים בלבד. גם אנשים צעירים ואפילו ילדים עלולים להיקלע למצב סיעודי, המצריך משאבים רבים לצורך הטיפול בהם, בין אם בביתם ובין אם באשפוז במוסד סיעודי.

עלויות הטיפול הגבוהות באדם סיעודי והעלייה המתמדת בתוחלת החיים הביאו לגידול ניכר במספר המבוטחים בביטוחים הסיעודיים השונים:

  • ביטוחי הסיעוד של קופות החולים;
  • ביטוחי הסיעוד הפרטיים;
  • ועד לאחרונה, ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים.

דווקא ברגעים הקשים שאדם הופך סיעודי ובני משפחתו נדרשים לתמוך בו ולסעוד אותו, הם מוצאים עצמם מתמודדים פעמים רבות עם קושי נוסף - דחיית תביעתם על-ידי חברת הביטוח, בין אם בנימוק שהאדם הסיעודי "אינו סיעודי מספיק" ובין אם בתואנה שהאדם הסיעודי לא גילה לחברת הביטוח את מלוא המידע אודות מצבו הרפואי במועד ההצטרפות לביטוח.

לעו"ד תמר גמליאל ניסיון רב בניהול תביעות ביטוח סיעודי, החל מהפנייה הראשונית לחברת הביטוח טרם הגשת תביעה לבית-המשפט, דרך הגשת תביעה לבית-המשפט וניהול ההליך עד לקבלת הפיצוי הסיעודי – בפסק-דין או בפשרה.

אנו עובדים עם מומחים רפואיים בעלי ניסיון רב בכתיבת חוות דעת רפואיות בתחום הסיעוד ובעלי ניסיון בהופעה בבתי המשפט.

במידת הצורך, אנו מטפלים בבקשה למינוי אפוטרופוס, שהינו הכרחי לצורך הטיפול בתביעה (במיוחד במקרים בהם מצבו הקוגניטיבי של המבוטח אינו מאפשר לו לנהל את ענייניו בעצמו במידה ואין לו ייפוי כוח מתמשך).