רשלנות רפואית

כל אדם שנכנס בשערי המערכת הרפואית שם מבטחו ברופאים ובצוות הרפואי שיעניק לו את הטיפול הרפואי הנכון והנדרש, בהתאם לאמות מידה סבירות ומקובלות, ואף ייתן לו את מלוא המידע בדבר סיכויי הטיפול, הסיכונים והסיבוכים הכרוכים בו.

לעתים, נגרם למטופל נזק גופני או נפשי כתוצאה מטיפול רפואי שניתן לו או שנמנע ממנו ואולם, לא כל נזק מעיד בהכרח על קיומה של רשלנות.

רשלנות רפואית יכולה לבוא לידי ביטוי במתן טיפול שגוי, באיחור באבחון מחלה, בהימנעות מהפניית המטופל לבדיקות רפואיות ואף בהימנעות ממסירת מידע הכרחי.

על מנת לבחון קיומה של רשלנות רפואית יש לאסוף את מלוא התיעוד הרפואי ולהיוועץ במומחים המתאימים על מנת לבחון אם אכן מדובר בטיפול רפואי רשלני.

במידה ומדובר ברשלנות רפואית, על סוגיה השונים, תוגש לבית-המשפט תביעה הנתמכת בחוות דעת רפואיות כמתחייב.

טיפול בתביעת רשלנות רפואית הינו תהליך ארוך ומורכב, הדורש ידע מקצועי רב בתחומי הרפואה השונים לצד הידע והניסיון המשפטי.

אנו מלווים את לקוחותינו בכל שלבי הטיפול:

  • איסוף התיעוד הרפואי וניתוח ראשוני שלו;
  • פנייה למומחים רפואיים בעלי ניסיון רב בכתיבת חוות דעת רפואיות ומתן עדות בבתי המשפט לצורך בחינת קיומה של רשלנות;
  • עבודה מול המומחים הרפואיים עד לגיבוש חוות דעת רפואיות;
  • הגשת תביעה לבית-המשפט וניהול ההליך עד לסיומו בפשרה או בפסק-דין.

אנו מנהלים את התיקים בהם אנו מטפלים תוך שילוב בין מקצועיות בתחום המשפט הרפואי לבין ניסיון עשיר בליטיגציה.