משפט מונע (ס"ר TM)

משפט מונע ' הינו גישה משפטית ייחודית ומובילה שפותחה על ידי עו"ד רם א. גמליאל ומיושמת על-ידי משרדנו. מטרת המשפט המונע הינה ניהול סיכונים משפטיים וביקורת אסטרטגיה מותאם וייחודי לחברות ואנשי-עסקים.

גישה זו, בשונה מהגישה המשפטית "המגיבה" המקובלת, ליזום ולאתר נקודת כשל וחשיפה לסיכונים משפטיים במטרה לתת לאלו מענה בטרם יתגבשו לאירוע ובכך לצמצם את ההוצאות וההפסדים הנגרמים עקב התמודדות מאוחרת עם התגבשות הסיכון לאירוע והפניית מאמץ לאפיקים יצרניים במקום בניהול "כיבוי השריפות" המשפטיות.

מטרת המשפט המונע אינה "להחליף" את הפרקטיקה המשפטית המתחייבת אלא להוסיף כלי נוסף, ומכריע, אל הכלים המשפטיים העומדים לרשות עוה"ד והלקוח.

אדוארד דואֶר, אחד מאבות גישת ה Preventive Law-בארה"ב, כתב עוד בשנות ה-80 של המאה הקודמת על היצמדותם של עו"ד למוכר להם ביותר ומשכך הפנייתם ל"פיתרון המשפטי השכיח" של תביעות ובתי-משפט על אף הפתרונות הזמינים והמתאימים יותר. דואֶר, באנלוגיה למשפט הידוע ש"כאשר כלי העבודה היחיד שיש לך הוא פטיש כל דבר נראה כמו מסמר" טען כי עולם המשפט שבוי בתפיסת הליטיגציה עד שכל סיטואציה נצבעת בצבעי ההליכים המשפטיים.

הצטיידות בכלי המשפט המונע מוסיף לעוה"ד וללקוח ערך מוסף חשוב אשר לא רק מאפשר למצוא פתרונות מחוץ למסגרת המשפטית המקובלת אלא אף למנוע מראש סיטואציות רבות. 

"טוב היה עושה התובע אילו היה ... מבעוד מועד", "טוב הייתה עושה הנתבעת אילו הייתה ... מבעוד מועד". ציטוטים אלו ודומים להם עולים ממאות ואלפי פסקי-דין בעניינים שונים בתחום המשפט המסחרי. עמדה זו של בתי-המשפט, לפיה עדיפים היו ההימנעות, הביקורת המקדימה והתכנון על ניהול הקונפליקטים המשפטיים הינה יסוד בסיסה של גישת המשפט המונע ומשקפים את העובדה כי הסיכון הגדול ביותר אינו מה שהלקוח בחר לעשות או שלא לעשות (תוך ניהול סיכוניו) אלא מה שהלקוח עשה או לא עשה מתוך חוסר מודעות או ניתוח הסיטואציה.