עו"ד חלופה לאפוטרופסות

באפריל 2017 נכנס תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המהווה שינוי מהפכני באופן בו יוכל אדם לקבוע את גורלו במקרה המצער שלא יהיה כשיר לנהל את חייו בכוחות עצמו. מאז ומעולם הייתה קיימת האפשרות שאם בני משפחה לא יכולים או אינם מעוניינים מסיבות כאלה ואחרות לשמש כאפוטרופוס, ישמש עו"ד חלופה לאפוטרופסות. עם זאת, הכוח לקבוע זאת היה נתון עד כה, בידיה של המדינה, כפי שנוטות לעשות מדינות רבות. כעת תיקון זה מחזיר את השליטה לידי האדם ומאפשר לו כי ישמש מטעמו עו"ד חלופה לאפוטרופסות במידה ונערך לכך מראש. ר.א. גמליאל מספקים כמשרד עו"ד חלופה לאפוטרופסות כשירות שיאפשר לכם להיערך למצב, בתקווה שלא תזדקקו לו.

חלופה לאפוטרופסות
כלי חשוב זה של חלופה לאפוטרופסות משנה כעת לחלוטין את חוקי המשחק. היא מאפשרת תכנון משפטי של חיי האדם לשיקול דעתו ותאפשר לו לנהל סיכונים שונים בחייו ולהיערך לכל תרחיש באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך. אמנם כלי זה עודנו חדש ונמצא עדיין בלמידה עם תקדימים מועטים, אך אנו רואים חלק ממשימתנו בר.א. גמליאל להיות מובילי מדיניות משפטית ולעורר שאלות מוסריות, משפטיות וציבוריות מורכבות ובתוך כך תחום חלופה לאפוטרופסות. משרדנו הינו אחד הראשונים שהוסמכו לנסח ולהפקיד בידי האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשכים ולהוות כמשרד עו"ד חלופה לאפוטרופסות.

משרד עו"ד חלופה לאפוטרופסות
השילוב העוצמתי בין ניסיונו של עו"ד רם א. גמליאל בתחום ניהול הסיכונים המשפטיים, המשפט המסחרי ובקביעת אסטרטגיה משפטית, עם ניסיונה הענף של עו"ד תמר גמליאל בתחום המשפט הרפואי, הסיעוד ודיני הביטוח, הופך את משרדנו כבחירה מתבקשת לשכור מטעמנו עו"ד חלופה לאפוטרופסות. בייפוי כוח רפואי, למשל, יכול לבחור אדם כי ישמש עורך דין חלופה לאפוטרופסות על ידי בני משפחתו או מטעם האפוטרופוס הכללי שישמש כעושה רצונו. בעת שהאדם עודנו כשיר לקבל בחירות אלה, יוכל לדרוש כי הממונה יקבל החלטות הקשורות לפעולות החייאה, התערבויות רפואיות שונות ולדאוג שרצונו לגבי גופו יכובד גם לאחר שלא תהיה לו היכולת להביעו.

עורך דין חלופה לאפוטרופסות
עם מינויו של עורך דין חלופה לאפוטרופסות עשויה להופיע באופנים רבים. כאמור, כייפוי כוח רפואי, אך גם כייפוי כוח לבצע פעולות כלכליות כמו משיכת כספים מקרנות, החלטות בעניינים פיננסיים וניהול נכסיו. כמו כן, יוכל הממונה לקבל החלטות בנושאים פסיכיאטריים. הפרוצדורה כוללת מילוי של טפסים וחתימה עליהם בו יביע הממנה את רצונותיו במקרים הנתונים ויחתום על כתב ויתור סודיות שיועברו לאישור האפוטרופוס הכללי.