ביטוחי בריאות וחיים

ביטוחי הבריאות והחיים הינם נדבך עיקרי בניהול הסיכונים של כל אדם ואכן מרבית האוכלוסייה הבוגרת בישראל מבוטחת, בצורה כזו או אחרת, בביטוחים אלו למקרה של מחלה, אובדן כושר העבודה או, חס וחלילה, פטירה.

המבוטחים משלמים לאורך תקופה ממושכת פרמיות בעבור הביטוחים בציפייה שבבוא היום, עת מקרה הביטוח יתממש, הם יהיו זכאים לקבלת תגמולי הביטוח מחברת הביטוח.

למרבה הצער, תביעות רבות נדחות על-ידי חברות הביטוח בשלל נימוקים, לא תמיד נכונים, החל מאי-עמידה בתנאי הזכאות וכלה בטענות בדבר "אי גילוי" ו/או "כוונת מרמה", לפיהן המבוטח לא גילה לחברת הביטוח, במועד הביטוח, את מלוא המידע הרלוונטי לגבי מצבו הרפואי. כך מוצא עצמו המבוטח בפני שוקת שבורה דווקא בשעתו הקשה ביותר.

בתחום ביטוחי הבריאות:

כ-75% מאזרחי מדינת ישראל מבוטחים בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (שב"ן) המוכרים בכינויים "הביטוחים המשלימים". אזרחים רבים מבוטחים, פעמים רבות בנוסף. גם בביטוחי בריאות, פרטיים או קבוצתיים.

הן תכניות השב"ן והן פוליסות ביטוח הבריאות נועדו להקנות למבוטחים הגנה במקרה של "קטסטרופה רפואית", בגינה עולה הצורך בביצוע השתלה בחו"ל, במימון תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, בביצוע ניתוח או טיפול מחליף ניתוח – בארץ או בחו"ל.

לעתים, דווקא ברגע האמת מגלים מבוטחים רבים כי קופת החולים ו/או חברת הביטוח ממאנת לכסות את הטיפול הרפואי לו הם זקוקים, אם בכלל ואם בהעמדת חלופות טיפוליות פחות טובות.

משרדנו מתמחה במיצוי זכויות הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שירותי הבריאות הנוספים וביטוחי הבריאות הפרטיים.

אנו מעניקים ייעוץ ראשוני ומלווים את לקוחותינו כבר מהשלב הראשוני של הפנייה לקופת החולים ו/או לחברת הביטוח בדרישה למימון הטיפול הרפואי, ובמידת הצורך גם בהמשך הדרך בשלב הגשת התביעה ולכל אורך ניהול ההליך עד להשגת המימון לטיפול הנדרש.

תחום ביטוחי החיים:

טומן בחובו שורה ארוכה של ביטוחים, כגון:

  • ביטוח למקרה מוות;
  • ביטוח חיים למשכתא;
  • ביטוח מחלות קשות;
  • ביטוח אובדן כושר עבודה.

למשרדנו ניסיון רב בניהול תביעות ביטוח בכלל, ותביעות ביטוח חיים בפרט, ובהתמודדות עם מגוון טענות הדחייה שמועלות על-ידי חברות הביטוח.

עו"ד תמר גמליאל, אשר עבדה מספר שנים באחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בארץ, מביאה עמה ידע וניסיון רבים בעבודה מול חברות ביטוח והיכרות "מאחורי הקלעים" עם המתרחש בחברות הביטוח.