אתיקה ורשלנות מקצועית של עורכי-דין

אתיקה מקצועית של עורכי-דין הינה הנר שאמור להנחות את עורך-הדין בהתנהלותו מול לקוחותיו, הצד השני, חבריו למקצוע, בית-המשפט ובכלל.

חובותיו של עורך-הדין כלפי לקוחותיו, ולעיתים אף כלפי צדדי ג', עלולים להביא לפגיעה באלו, לעיתים בנזק כספי ולעיתים בנזק שקשה לאומדו.

במקרים של הפרת החובה של עורכי-הדין וגרם נזק זכותו של הניזוק לעמוד על מלוא נזקיו.

המשרד מייעץ, פעמים רבות בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע מובילים בתחום זה, לעורכי-דין הנתקלים בשאלות ובעיות בתחום האתיקה המקצועית והרשלנות המקצועית.

כמו כן המשרד מייצג נפגעים מהתנהלות שאינה עומדת בדרישות החוק, הכללים וחובת הנאמנות והמסירות ללקוח גם בייצוג כנגד עורכי-דין, משרדים וחברות הביטוח על מנת להשיב ללקוח הנפגע את שהגיע לו מלכתחילה.

עו"ד רם א. גמליאל שימש במשך שנים ארוכות כבא-כוח ועדת האתיקה של לשכת עורכי-הדין במחוז תל-אביב והמרכז וייצג את הוועדה בדיונים משפטיים, בכל הערכאות, בתיקים סבוכים ביותר.