מעורבות ומחויבות חברתית

המשרד מאמין היא כי מחובתו של משרד עורכי-דין לעבוד בתוך הקהילה ולמען הקהילה לתיקון עוולות משפטיות. ההתנדבות והפעילות במסגרת הקהילה ולמענה הם שנותנים, לדעתנו, את הצידוק והסיפוק המוסריים לפעילות המשרד.
השוואת פערי הידע והכוח בדרך של הפצת מידע, חינוך משפטי וסיוע משפטי הינם נדבך חשוב ביצירת חברה צודקת יותר. 
לאור זאת המשרד מקדיש מאמצים ומשאבים רבים בהגנה ולחימה על זכויות מגזרים הנחשבים כחלשים ובמאבק לתיקון עוולות חברתיות ומשפטיות.

המשרד מתמקד כיום בעיקר בשתי דרכי התנדבות בקהילה ולמען הקהילה:

המשרד מטפל בהתנדבות בתיקים ומייצג פונים מחוסרי יכולת בעניינים עקרוניים בהם אנו רואים עוולה משפטית והזדמנות לעשות צדק.  

המשרד משקיע משאבים ומאמצים רבים בהתנדבות בסיוע במאבקים ציבוריים, עתירות לבג"ץ ובייצוג וניהול מו"מ מול רשויות ומוסדות המטרה לתקן עוולות משפטיות וחברתיות.

במקביל מנוהל ממשרדנו פרויקט החינוך המשפטי, אותו הקים עו"ד רם א. גמליאל, שמטרתו העברת הרצאות בהתנדבות והפצת מידע משפטי רלוונטי וזמין על-מנת לגשר מעל פערי הידע והכוח. בשנת 2006 חברה לחלק מפעילות הפרוייקט לחינוך משפטי תכנית הפרו-בונו של לשכת עורכי-הדין בישראל, 'שכר מצווה', לשיתוף פעולה ברמה הארצית בתחומי פעילות תכנית שכר מצווה.

המשרד פעל בשיתוף פעולה עם פרויקט 'הל"ב במשפט' ותכנית "שכר מצווה", תוכנית 'אוניברסיטה בע"מ' של אונ' תל-אביב וגופים חברתיים נוספים במסגרת פעילותו החברתית והציבורית.

המשרד לקח על עצמו לייצג משרתי מילואים אשר פוטרו על רקע שירות המילואים שלהם ומוביל מאבקים ציבוריים בתופעת הפגיעה במשרתי המילואים.

כמו כן המשרד רואה זכות לסייע במידע, עזרה משפטית, מאבקים ציבוריים וקידום חקיקה מתאימה בתחום זכויות בעלי מוגבלויות, בדגש על ילדים ומשפחות בעלי מוגבלויות.