ליטיגציה - ייצוג בבתי המשפט

המשרד מוביל בליטיגציה מסחרית ואזרחית מורכבת בכל ערכאות המשפט. 

אנו רואים בליטיגציה משום מוצא אחרון, ויחד עם זאת, משרדנו אינו נמנע מניהול הליכים קשים וסבוכים ולאורך השנים ייצג המשרד בתיקים סבוכים ביותר.

ניהול תיק בבית המשפט לכשעצמו אינו מטרה אלא אמצעי, ומשכך אנו חותרים לייעול ההליך והתוצאה, הכל בכפוף לעקרונות שנקבעים עם הלקוח. המטרה העומדת בראש מעינינו הינה עמידה ביעדים ובמטרות שהציב הלקוח, באופן המלא ביותר ובזמן הקצר ביותר האפשרי. 

ביחס לסיכוי לפשרה אנו עומדים על קו ברור לפיו אנו חותרים לפשרה טובה ללקוחותינו בתנאים שהם קבעו ובמקביל ממשיכים לנהל את התיק בחתירה לפסק-דין מבלי שהמסלולים יתנגשו או יפגעו זה בזה.

גישה זו, יחד עם עמדה נחרצת ומקצועיות בלתי מתפשרת, מסייעת לנו להשיג עבור לקוחותינו את התוצאה המיטבית הרצויה והאפשרית.