יישוב סכסוכים ובוררות

תחום יישוב הסכסוכים, אם בדרך של בוררות ואם בדרך של גישור, הינו נדבך חשוב ומשמעותי בניהולו של כל סכסוך משפטי. 


הבוררות והגישור זכו להכרה והפנמה כחלק בלתי נפרד ממערכת המשפט הישראלית, ובתי-המשפט מפנים תיקים רבים מידי שנה לפתרון הסכסוך מחוץ לכותליהם.

במקביל, ולאור יתרונותיהם, פונים לאפיקים אלו יותר ויותר גורמים ואנשים פרטיים ליישוב סכסוכים בדרך של בוררות וגישור.

פעמים רבות מהווה הפניה ליישוב סכסוכים שלא בערכאות המשפט דרך לא רק יעילה מבחינת הזמנים אלא גם, ובעיקר, יעילה כלכלית, בתפיסה הצרה והרחבה.

ניהול והתנהלות בגישור ובבוררות אסטרטגיות שונות מאלו הננקטות בניהול הליך בבית-המשפט ויש לתת על שוני זה את הדעת - ליתרונותיו וחסרונותיו.

המשרד עוסק רבות בכל האמור ביישוב סכסוכים, הן בקיום בוררויות וגישור והן בייצוג וליווי הלקוחות לאורך ההליכים.